Sleep do určitého času

Pokud chcete například naplánovat restart v určitý čas nebo začít stahovat soubor z internetu nebo cokoliv jiného. Lze kromě hodin, minut, zadat i přesné vteřiny (např. 12:05:13) Start-Sleep -Seconds (New-TimeSpan -End „12:05“).TotalSeconds Lze zadat pouze budoucí čas, v případě, že zadáte minulý čas, vyskočí error (argument seconds bude mít záporné číslo) a skript pokračuje dále. […]