Profily v PowerShellu

Vytvoření vlastního profilu v PowerShellu vázaného na účet. Nejprve je potřeba povolit spouštění scriptů Set-ExecutionPolicy -Scope currentuser -ExecutionPolicy remotesigned Stadartně profil není vytvořený, otestujete příkazem Test-Path $profile Profil můžete vytvořit následujícím příkazem New-Item -path $profile -itemtype file -force #Po tomto příkazu se vytvoří soubor „C:\Users\<user>\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1“ Nyní můžete upravovat vlastní skript, který se bude spouštět pokaždé, když […]

Aliasy

Aliasy slouží ke zrychlení práce, můžeme je brát za zkratky. Mají naprosto stejnou funkci ve zkrácené i plné verzi. Použité aliasy usnadňují práci, pokud známe starší syntaxi z klasické příkazové řádky. Například mkdir (vytvoření složky), pokud chceme zjistit, co se vlastně spustí když dáme mkdir, použijeme get-help mkdir a zjistíme, že se jedná o cmdlet New-Item. […]

Objekty Powershell

get-process|where handles -gt 900|sort handles Pokud chceme zobrazit všechny metody, property daného objektu slouží na to cmdlet get-member get-process chrome | get-member  #nebo můžeme použít alias gm Pokud chceme vybrat pouze některé z properties get-process chrome | select -property name $wshnetwork = New-Object -comobject „wscript.network“ $wshnetwork.EnumPrinterConnections() $wshnetwork.EnumNetworkDrives() $colPrinters = $wshnetwork.EnumPrinterConnections() $colDrives = $wshnetwork.EnumNetworkDrives() $userName = […]