Objekty Powershell

Kategorie: Starting PowerShell | Datum: 2. srpna 2017

get-process|where handles -gt 900|sort handles

Pokud chceme zobrazit všechny metody, property daného objektu slouží na to cmdlet get-member

get-process chrome | get-member  #nebo můžeme použít alias gm

Pokud chceme vybrat pouze některé z properties

get-process chrome | select -property name

$wshnetwork = New-Object -comobject „wscript.network“

$wshnetwork.EnumPrinterConnections()

$wshnetwork.EnumNetworkDrives()

$colPrinters = $wshnetwork.EnumPrinterConnections()

$colDrives = $wshnetwork.EnumNetworkDrives()

$userName = $wshnetwork.UserName

$userDomain = $wshnetwork.UserDomain

$computerName = $wshnetwork.ComputerName


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nejnovější příspěvky