Profily v PowerShellu

Kategorie: Starting PowerShell | Datum: 1. září 2017

Vytvoření vlastního profilu v PowerShellu vázaného na účet.

Nejprve je potřeba povolit spouštění scriptů

Set-ExecutionPolicy -Scope currentuser -ExecutionPolicy remotesigned

Stadartně profil není vytvořený, otestujete příkazem

Test-Path $profile

Profil můžete vytvořit následujícím příkazem

New-Item -path $profile -itemtype file -force

#Po tomto příkazu se vytvoří soubor „C:\Users\<user>\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1“

Nyní můžete upravovat vlastní skript, který se bude spouštět pokaždé, když spustíte PowerShell, můžete si přidat nové funkce, aliasy, úpravy shellu atd.

ise $profile

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nejnovější příspěvky