Rychlé ukázky příkazů

Kategorie: PowerShell tipy | Datum: 4. září 2017

Najdi rekurzivně na svazku C: soubory větší než 1Gb

Get-ChildItem C:\ -Recurse |? length -gt 1gb

Zobrazí vyskakující Popup okno

$wshShell = New-Object -comobject „wscript.shell“
$wshShell.Popup(„ahoj“)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nejnovější příspěvky