Spouštěcí parametry

Kategorie: Starting PowerShell | Datum: 31. srpna 2017

PowerShell -nologo => Spustí powershell bez úvodního textu

Powershell -command „& {Get-Process}“ => Spustí příkaz a po skončení se zavře


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nejnovější příspěvky