Vzdálené ovládání počítače PowerShellem

Kategorie: PowerShell Návody | Datum: 25. září 2017

Klasické ovládání

Na serverech Windows PowerShell remoting je vcelku jednoduchý – funguje. Na klientské straně musí být nejprve povolený. (DCOM and RPC)

Get-Command | where { $_.parameters.keys -contains „ComputerName“ -and $_.parameters.keys -notcontains „Session“}

Zobrazí příkazy, které lze použít bez nastavení WinRM.

WinRM (Windows Remote Managment)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nejnovější příspěvky